Kwalificatiedossier Verkoop

MBO 2

De verkoper werkt in een verkoopfunctie in de meeste gevallen in een winkel binnen het MKB of GWB in alle sectoren, food en non-food. Hij werkt meestal in een verkoopteam en onder leiding van een leidinggevende. De branche is bepalend voor de accenten in de taakuitvoering.

De verkoper is klantgericht en servicegevoelig en kan zich snel inleven in de klant om op de klantbehoefte in te springen. Hij combineert zijn open houding met commerciële gedrevenheid en 'feeling' met de branche waarin hij werkzaam is. Hij is bereid om zijn handen uit de mouwen te steken om de goederenstroom snel en adequaat te verwerken. Hij toont inzicht in de invloed van de goederenstroom op het goed kunnen bedienen van de klant. Hij toont discipline door zich te confirmeren aan de huisregels en brengt dat tot uiting in zijn gedrag (op tijd komen, beleefd zijn, afspraken nakomen, etc.). Hij heeft een eerlijke houding bij het werken met geld en gaat integer om met bedrijfsspecifieke informatie.


De beginnend beroepsbeoefenaar

 • bezit basiskennis van afvalverwerking in de retail,
 • bezit basiskennis van commerciële functies van winkelinterieur en –exterieur,
 • bezit basiskennis van de relatie tussen artikelkenmerken en presentatiemogelijkheden,
 • bezit basiskennis van de ruimteverdeling van de wvo,
 • bezit basiskennis van gehanteerde presentatievormen in de retail,
 • bezit basiskennis van geleidedocumenten,
 • bezit basiskennis van het (management)informatiesysteem,
 • bezit basiskennis van het beveiligingsplan,
 • bezit basiskennis van het dervingsplan,
 • bezit basiskennis van het presentatieplan,
 • bezit basiskennis van het schappenplan,
 • bezit basiskennis van kwalitatieve goederencontrole,
 • bezit basiskennis van kwantitatieve goederencontrole,
 • bezit basiskennis van procedure goederenontvangst/-opslag,
 • bezit basiskennis van vormen en kleurgebruik in presentaties,
 • kan arbo-verantwoord i.r.t. (persoonlijke) veiligheid, hygiëne en milieu werken,
 • kan ICT-vaardigheden i.r.t. het (management)informatiesysteem hanteren,
 • kan materialen en materieel t.b.v. de goederenstroom hanteren,
 • kan overleggen met collega's, leveranciers en klanten,
 • kan presentatietechnieken hanteren,
 • kan schoonmaakmiddelen en -materialen gebruiken,
 • kan vaste en tijdelijke artikelpresentaties verzorgen.

Generieke onderdelen

 • Nederlandse taal, referentieniveau 2F.
 • Rekenen, referentieniveau 2F.
 • Loopbaan en burgerschap.

Crebos

Crebo Kwalificatie Niveau
25167, 25503 Verkoper 2


Contact

Postadres:

Dé Praktijkgroep
Postbus 12
7710 AA Nieuwleusen

Bezoekadres:

Dé Praktijkgroep
Burgemeester Mulderlaan 8
7711 XA Nieuwleusen

Telefoon: 0529-427087
Email: info@praktijkgroep.nl
KvK: 05057774