Kwalificatiedossier Logistiek

MBO 2

De logistiek medewerker voert zijn werkzaamheden in een opslagruimte uit. Deze werkzaamheden kunnen betrekking hebben op de inslag/ontvangst van goederen/producten, en/of opslag, en/of verzamelen van goederen/producten en/of de uitslag/het verzendgereed maken van goederen/producten. Hij kan zijn werkzaamheden met betrekking tot het magazijnbeheer en het voorraadbeheer in alle branches en sectoren uitvoeren.

De logistiek medewerker is zich bewust dat hij een belangrijke schakel vormt in de totale logistieke keten. Zijn werkwijze is bepalend om (team)doelstellingen te behalen in snelheid (accuratesse), fouten te voorkomen (kostenreductie) en veilig te werken. Uit zichzelf probeert hij schade te voorkomen, zijn eigen handelen voortdurend te controleren en initiatieven te nemen om de voortgang in het logistieke proces te bewaren. Het is van groot belang dat de logistiek medewerker (persoonlijke) veiligheid, bedrijfsspecifieke regels en procedures, instructies, wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, milieu en producthygiëne in acht neemt. Hij is gedisciplineerd om voortdurend de gevraagde kwalitatieve en kwantitatieve arbeidsprestatie te leveren. De werkzaamheden in de logistiek vragen lichamelijke inspanning: een goede gezondheid en een goede lichamelijke conditie zijn noodzakelijk.

De logistiek medewerker realiseert met zijn collega’s de opgedragen doelstellingen. Hij participeert in het werkoverleg en communiceert proactief met interne en externe chauffeurs, leidinggevenden en overige collega’s.

De logistiek medewerker is bereid om te werken op onregelmatige tijdstippen en rouleert in taken, wanneer dat nodig is. Hij krijgt te maken met verschillende logistieke systemen en werkt vaak voor meer klanten. Dit vereist een flexibele instelling.


De beginnend beroepsbeoefenaar

 • kan (persoonlijke) beschermingsmiddelen controleren en gebruiken,
 • kan administratieve procedures toepassen,
 • kan communicatieve vaardigheden inzetten/toepassen,
 • kan kwaliteitseisen en -normen van het bedrijf inzetten/toepassen,
 • kan derving herkennen,
 • kan eigenschappen en mogelijkheden van materieel en materiaal toepassen,
 • kan gebods-, verbods- en waarschuwingssignalen opvolgen,
 • kan ICT- en automatiseringstoepassingen (in de logistiek) gebruiken,
 • kan KAM-, veiligheidsvoorschriften en (wettelijke) regels toepassen,
 • kan losprocedures en/of -richtlijnen toepassen,
 • kan omgaan met stress,
 • kan opruimmethoden toepassen,
 • kan richtlijnen voor ergonomisch werken toepassen,
 • bezit basiskennis van artikel- en locatiecodering,
 • bezit basiskennis van de gebruikelijke vaktermen binnen de branche,
 • bezit basiskennis van de invloeden van werkzaamheden op het milieu,
 • bezit basiskennis van gevaarlijke stoffen en gevaarsymbolen,
 • bezit basiskennis van het in een bedrijf gehanteerde assortiment,
 • bezit basiskennis van logistieke en bedrijfsprocessen,
 • bezit basiskennis van magazijnindelingen en/of magazijnlay-out,
 • bezit basiskennis van opslagmethodes en –condities,
 • bezit basiskennis van vrachtdocumenten,
 • kan rapportagetechnieken beoordelen.

Generieke onderdelen

 • Nederlandse taal,referentieniveau 2F.
 • Rekenen,referentieniveau 2F.
 • Loopbaan en burgerschap.

Crebos

Crebo Kwalificatie Niveau
25373 Parts-/baliemedewerker 2


Contact

Postadres:

Dé Praktijkgroep
Postbus 12
7710 AA Nieuwleusen

Bezoekadres:

Dé Praktijkgroep
Burgemeester Mulderlaan 8
7711 XA Nieuwleusen

Telefoon: 0529-427087
Email: info@praktijkgroep.nl
KvK: 05057774