Kwalificatiedossier Entree

MBO 1

De assistent entree werkt in zeer uiteenlopende sectoren, op plaatsen waar sprake is van eenvoudig of routinematig werk. Ongeacht de sector hebben de assistenten entree gemeen dat ze meestal werken op (een) vaste locatie(s) in een voorgestructureerde situatie. De werkplek varieert afhankelijk van de uit te voeren taak. De assistent entree werkt alleen, samen met een collega of in een team.

Afhankelijk van de beroepscontext komt hij in aanraking met collega's en externe klanten of anderen, die bij het werk betrokken zijn. De assistent entree accepteert leiding, heeft een actieve houding, een passend werktempo en verantwoordelijkheidsgevoel. Hij komt op tijd, werkt netjes, nauwkeurig en zorgvuldig en houdt zich aan afspraken. Hij kan zich enige tijd op één ding concentreren. Hij werkt gedisciplineerd, heeft doorzettingsvermogen en brengt een opgedragen taak tot een goed einde. Hij zorgt ervoor er netjes uit te zien in contacten met collega's en anderen. Hij is vriendelijk en correct in de omgang met klanten, gasten, cliënten, bezoekers, zorgvragers, leidinggevenden, collega's en derden. Hij is een gemotiveerde werknemer en bereid om te leren en samen te werken met collega's. Hij houdt zich aan bij het werk horende regels van arbo, veiligheid en milieu en hij houdt zich aan de normen en waarden van de organisatie. Hij beschikt over het aanpassingsvermogen om met veranderingen in zijn werk en werkdruk om te kunnen gaan.

De assistent entree werkt in het voortdurende besef dat zijn handelen gevolgen heeft voor de werkuitvoering van hemzelf, van anderen of voor zijn bedrijf of organisatie. Dit geldt in het bijzonder waar regels van arbo, veiligheid, milieu of privacy in het geding zijn.


De beginnend beroepsbeoefenaar

 • bezit basale kennis van algemeen geldende regels en normen voor werknemers,
 • bezit basale kennis van arbo-, veiligheids- en milieuregels,
 • bezit basale kennis van de organisatie van een bedrijf,
 • kan benoemen waarom het opvolgen van bedrijfsprocedures en bedrijfsregels belangrijk is,
 • kan benoemen wat het voordeel is van samenwerken,
 • kan bij de juiste personen vragen over het werk formuleren en wensen en problemen aan de orde stellen,
 • kan een eenvoudig werkformulier invullen,
 • kan eenvoudige en feitelijke schriftelijke en mondelinge opdrachten en informatie relevant voor het werk lezen en begrijpen,
 • kan voor het werk relevante (digitale) registratiesystemen en ICT-toepassingen gebruiken.

Generieke onderdelen

 • Nederlandse taal, referentieniveau 2F.
 • Rekenen, referentieniveau 2F.
 • Loopbaan en burgerschap.

Crebos

Crebo Kwalificatie Niveau
25254, 25259 Assistent logistiek 1
25251 Assistent dienstverlening en zorg 1
25256 Assistent procestechniek 1
25250 Assistent bouwen, wonen en onderhoud 1
25257, 25261 Assistent verkoop/retail 1
25255 Assistent mobiliteitsbranche 1
25252, 25260 Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 1
25258 Assistent plant of (groene) leefomgeving 1
25253 Assistent installatie- en constructietechniek 1


Contact

Postadres:

Dé Praktijkgroep
Postbus 12
7710 AA Nieuwleusen

Bezoekadres:

Dé Praktijkgroep
Burgemeester Mulderlaan 8
7711 XA Nieuwleusen

Telefoon: 0529-427087
Email: info@praktijkgroep.nl
KvK: 05057774