Kwalificatiedossier Dienstverlening

MBO 2

De beroepsbeoefenaar kan werkzaam zijn in diverse werkomgevingen (context) die stabiel zijn. De werkzaamheden die de beroepsbeoefenaar verricht zijn ondersteunend van aard en kunnen afhankelijk van het type bedrijf waar de beroepsbeoefenaar werkzaam is, zeer verschillend zijn.

De beroepsbeoefenaar is werkzaam in bedrijven en organisaties die diensten verlenen aan individuele klanten of aan een groep klanten, dit kunnen zowel interne als externe klanten zijn. Te denken valt aan facilitaire aanbieders, zakelijke dienstverleners, productieomgevingen, recreatiebedrijven, zwembaden, (attractie)parken, (semi) overheidsinstellingen, zorginstellingen, buurthuizen, kinderopvang, groepsaccommodaties, indoor- en outdoorcentra, sportverenigingen en sportaccommodaties.

De doelgroep waarmee de beroepsbeoefenaar te maken heeft is erg divers en varieert in leeftijd, cultuur, leefstijl en maatschappelijke positie.

De beroepsbeoefenaar heeft een ondersteunende, dienstverlenende, servicegerichte houding en houdt rekening met en speelt in op de behoefte en verwachtingen van de klanten. De beroepsbeoefenaar toont een sociale en open houding en is alert en integer. Hij werkt volgens richtlijnen en procedures.


De beginnend beroepsbeoefenaar

 • heeft basiskennis van gebruik en toepassing van social media en internet,
 • heeft basiskennis van gebruik, eigenschappen en onderhoud van benodigde (hulp)middelen, materialen en apparatuur,
 • heeft basiskennis van het systeem van voorraadbeheer,
 • heeft basiskennis van hygiëne/HACCP,
 • kan basiskennis van voeding en levensmiddelenbeheer toepassen,
 • kan communiceren met klanten en betrokkenen op basis van in de context en beroepspraktijk geldende gebruiken,
 • kan een werkplan gebruiken,
 • kan eenvoudige (huishoudelijke) apparaten onderhouden en eenvoudige reparaties aan apparatuur en/of gebouwen uitvoeren,
 • kan eenvoudige handleidingen en etiketten lezen en interpreteren,
 • kan evaluatievaardigheden toepassen in relatie tot zijn werkzaamheden,
 • kan feedbackvaardigheden toepassen in relatie tot zijn werkzaamheden,
 • kan handelen volgens geldende richtlijnen m.b.t.: ongewenst gedrag, hygiëne, veiligheid, Arbo, milieu,
 • kan kwaliteitszorg, ergonomisch en kostenbewust werken,
 • kan leerstrategieën toepassen om zijn deskundigheid te vergroten,
 • kan luisteren, vragen stellen en doorvragen om informatie te achterhalen,
 • kan omgaan met grensoverschrijdend gedrag,
 • kan sociale vaardigheden toepassen in relatie tot zijn werkzaamheden,
 • kan veelvoorkomende softwareprogramma's toepassen ten behoeve van registratie van gegevens,
 • kan voor zichzelf opkomen in werkrelaties.

Generieke onderdelen

 • Nederlandse taal, referentieniveau 2F.
 • Rekenen, referentieniveau 2F.
 • Loopbaan en burgerschap.

Crebos

Crebo Kwalificatie Niveau
25499 Medewerker facilitaire dienstverlening 2


Contact

Postadres:

Dé Praktijkgroep
Postbus 12
7710 AA Nieuwleusen

Bezoekadres:

Dé Praktijkgroep
Burgemeester Mulderlaan 8
7711 XA Nieuwleusen

Telefoon: 0529-427087
Email: info@praktijkgroep.nl
KvK: 05057774