Opleidingen


Vanaf 1 augustus 2015 worden de nieuwe opleidingen voor het middelbaar beroepsonderwijs van kracht. De kwalificatiedossiers zijn samengesteld door de SBB.

De opleidingen voldoen aan alle voorwaarden van het Ministerie van Onderwijs en leiden op voor een erkend mbo diploma.

Hét Praktijkcollege heeft “leren door doen” als uitgangspunt. Kennis en vaardigheden worden in de beroepscontext geplaatst waardoor het leren een hoog praktijkgehalte krijgt. Als dat gewenst is kunnen de specifieke omstandigheden van het bedrijf waar de cursisten werken opgenomen worden in de opleiding. Hét Praktijkcollege maakt gebruik van een digitale webbased leeromgeving zodat ook thuis en op de werkplek opdrachten gedaan kunnen worden. Ook de coaching zal voor een deel via de digitale leeromgeving plaatsvinden. Het uitgebreide meet- en volgsysteem staat borg voor overzicht van de leerresultaten.

Het is mogelijk om specifieke leermiddelen in de opleiding te gebruiken. Ook is het mogelijk om bedrijfseigen formulieren en leermiddelen op te nemen.

Kosten: De opleidingen zijn maatwerk, de offerte die wij u graag uitbrengen is dat dus ook.Graag maken wij een afspraak met u om een indicatie van de kosten te geven en samen een passende offerte op te stellen.


Keuzedelen

Een nieuw onderdeel in de mbo-opleiding is het keuzedeel. Hiermee kan de mbo-student zich verbreden of verdiepen. Het basis-, profiel- en het keuzedeel vormen gezamenlijk de mbo-opleiding. Het keuzedeel maakt geen deel uit van de slaag-zak regeling, maar moet wel geëxamineerd worden.

Een keuzedeel kan een regionale inkleuring krijgen, zodat een mbo-student zijn arbeidsmarktpositie versterkt voor sectoren die in de regio sterk vertegenwoordigd zijn.

Voorbeelden van keuzedelen:

  • Assisteren bij facilitaire Diensten niveau 2.
  • Calculatie in de schoonmaak.
  • Duurzaamheid in het beroep, alle niveaus.
  • Commercie (verkoop).
  • Klantencontact en verkoop.
  • Logistieke vakkennis en vaardigheden.
  • Orders verzamelen.
  • Schoonmaken.
  • Solliciteren.

Een keuzedeel kan ook gericht zijn op doorstroom naar een hoger niveau binnen het mbo, of naar het hbo.

Samen met u stellen wij de keuzedelen samen die u in de opleiding aan bod wil laten komen.


Contact

Postadres:

Dé Praktijkgroep
Postbus 12
7710 AA Nieuwleusen

Bezoekadres:

Dé Praktijkgroep
Burgemeester Mulderlaan 8
7711 XA Nieuwleusen

Telefoon: 0529-427087
Email: info@praktijkgroep.nl
KvK: 05057774