Cursus Doelgericht balans lezen

Het is algemeen bekend dat de meeste ondernemers zich liever niet bezighouden met de financiële administratie van hun bedrijf. Maar het is toch wel een minimale vereiste dat je in staat bent de balans te lezen. Hoe lukt je zoiets zonder dat je je te veel in onbenullige details verliest? Wat zijn de tips and tricks die jij voor een doelgerichte manier van balans lezen het beste kunt inzetten? Mensen die een antwoord zoeken op dit soort vragen, zullen veel hebben aan deze compacte cursus.

De cursus 'Doelgericht balans lezen' geeft eerst aan waar een balans goed voor is. Daarna wordt stapsgewijs de opbouw van een balans gevolgd, met aandacht voor bezittingen en financiering. Verder komen de diverse soorten balansen ter sprake. We besteden ook aandacht aan de manier waarop de positie van een onderneming in relatie tot andere bedrijven in de balans een plek hoort te krijgen, waarbij onder meer gekeken wordt naar diverse soorten vennootschappen en deelnemingen. Daarnaast komen termen en begrippen als 'goodwill' en 'onderhanden werk' aan bod. Natuurlijk gaan we breed in op veelvoorkomende verschijnselen zoals 'vorderingen', 'agio' en 'disagio'. In het laatste onderdeel behandelt de training onder meer het onderscheid tussen 'voorzieningen' en 'reserves' en de betekenis van 'vreemd vermogen'.


Cursusinformatie

Duur

De cursus 'Doelgericht balans lezen' duurt ongeveer 60 minuten. Wil je het maximale rendement uit je training halen, gebruik dan de downloads bij de cursus. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa 2,5 week.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor mensen die binnen een korte tijd willen worden ingevoerd in de hoofdzaken van het lezen van een balans. Als je deze cursus wilt inzetten binnen de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende beroepscompetenties (op MBO-niveau): Analyseren, Onderzoeken, Leren.

Lesmaterialen

De cursus 'Doelgericht balans lezen' bestaat uit:

  • VideoCollege (46 minuten)
  • E-Book
  • Begrippenlijst
  • Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
  • Praktijkopdrachten
  • Leerjournaal
  • Samenvatting
  • Aanbevolen aanpak

Toetsing

De cursus 'Doelgericht balans lezen' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat.


Contact

Postadres:

Dé Praktijkgroep
Postbus 12
7710 AA Nieuwleusen

Bezoekadres:

Dé Praktijkgroep
Burgemeester Mulderlaan 8
7711 XA Nieuwleusen

Telefoon: 0529-427087
Email: info@praktijkgroep.nl
KvK: 05057774