Cursus Detailhandel - een overzicht

Bij detailhandel gaat het om details, op allerlei verschillende niveaus. Het is daarom goed denkbaar dat je behoefte hebt aan een totaaloverzicht waardoor je in staat wordt gesteld om je eigen business ook binnen het grote geheel te kunnen bekijken. In deze cursus worden de hoofdlijnen van de detailhandel op een samenhangende en praktische manier op een rij gezet.

De cursus 'Detailhandel - een overzicht' is opgezet rondom drie onderdelen. Bij de diverse functies wordt vooral aandacht gegeven aan de verbinding ofwel 'het overbruggen van afstand', namelijk in termen van plaats, hoeveelheid, kennis en tijd. In de bespreking van verschillen tussen bedrijven wordt gelet op de omvang, het distributiesysteem, het verkoopsysteem en het assortiment; deze worden in het tweede onderdeel besproken. Het derde onderdeel gaat eerst in op het verzamelen van gegevens over een bepaalde branche, met aandacht voor de diverse relaties met externe instanties zoals de Kamer van Koophandel en de banken. Verder komt het werken met kengetallen aan de orde omdat branche-informatie vaak met behulp daarvan wordt uitgedrukt.


Cursusinformatie

Duur

De cursus 'Detailhandel - een overzicht' duurt ongeveer 35 minuten. Wil je het maximale rendement uit je training halen, gebruik dan de downloads bij de cursus. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa 2,5 week.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor elke ondernemer en verder voor iedereen die behoefte heeft om zijn of haar eigen positie binnen het grotere geheel van de detailhandel beter in beeld te krijgen. Als je deze cursus wilt inzetten binnen de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende beroepscompetenties (op MBO-niveau): Analyseren, Onderzoeken, Bedrijfsmatig handelen.

Lesmaterialen

De cursus 'Detailhandel - een overzicht' bestaat uit:

  • VideoCollege (20 minuten)
  • E-Book
  • Begrippenlijst
  • Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
  • Opdrachten
  • Leerjournaal
  • Samenvatting

Toetsing

De cursus 'Detailhandel - een overzicht' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat.


Contact

Postadres:

Dé Praktijkgroep
Postbus 12
7710 AA Nieuwleusen

Bezoekadres:

Dé Praktijkgroep
Burgemeester Mulderlaan 8
7711 XA Nieuwleusen

Telefoon: 0529-427087
Email: info@praktijkgroep.nl
KvK: 05057774