Cursus Controleren

Als leidinggevende of ondernemer met personeel ben je de eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in je bedrijf. Daarom ontkom je niet aan het controleren van de processen die zich binnen je onderneming afspelen. Een professionele aanpak bij de procescontrole is op zich al een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van jouw zaak! De methode van Plan-Do-Check-Act (PDCA) is eenvoudig, gemakkelijk aan te leren en direct toepasbaar, zowel op het geheel van het bedrijf als op verschillende onderdelen. Ga er even voor zitten en je hebt het systeem onder de knie.

De cursus 'Controleren' behandelt na een korte uitleg over het belang en de voordelen van controleren binnen een bedrijf, organisatie of instelling kort en bondig hoe de PDCA-cyclus werkt (Plan-Do-Check-Act). Deze cursus gaat over hoe je op een wendbare manier een controle kunt uitvoeren op zowel het geheel van je bedrijf als op de diverse terreinen binnen je onderneming.


Cursusinformatie

Duur

De duur van de basiscursus 'Controleren' is ongeveer 25 minuten. Wil je het maximale rendement uit je training halen, gebruik dan de downloads bij de cursus. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa 4 uur.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die binnen een bedrijf eindverantwoordelijkheid draagt voor werk dat door anderen wordt uitgevoerd. Als je deze cursus wilt inzetten voor de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende beroepscompetenties (op MBO-niveau): Beslissen en activiteiten initiëren, Aansturen, Formuleren en rapporteren, Plannen en organiseren.

Lesmaterialen

De cursus 'Controleren' bestaat uit:

  • VideoCollege (11 minuten)
  • E-Book
  • Begrippenlijst
  • Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
  • Leerjournaal
  • Samenvatting
  • Aanbevolen aanpak

Toetsing

De cursus 'Controleren' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat.


Contact

Postadres:

Dé Praktijkgroep
Postbus 12
7710 AA Nieuwleusen

Bezoekadres:

Dé Praktijkgroep
Burgemeester Mulderlaan 8
7711 XA Nieuwleusen

Telefoon: 0529-427087
Email: info@praktijkgroep.nl
KvK: 05057774