Cursus Analytisch en creatief denken

Tussen een analytische en een creatieve benadering van een probleem of vraag bestaat een groot verschil. Beide benaderingen kunnen nuttig zijn, maar het is de kunst om uit te maken welke denkstijl op welk moment het allerbeste uitkomt. Deze cursus helpt je om de twee denkstijlen en de voordelen van elk van beide te begrijpen. Het gaat daarbij niet om de vraag welke stijl 'beter' of 'minder goed' is. Je leert ook scherp te kijken naar de situatie waarbinnen een vraag of een probleem zich voordoet. Een training die erg handig is voor mensen die ontdekken dat hun voorraad keuzemogelijkheden nodig aan een update toe is!

In de cursus 'Analytisch en creatief denken' gaat het over het structureren en laten aansluiten van je denkvermogen bij specifieke situaties. De vereiste vaardigheden die aansluiten bij deze twee denkstijlen komen uitgebreid ter sprake. Door de cursus heen behandel je een levensecht 'probleem' en ook in de toetsvragen word je met de neus op uit het leven gegrepen feiten gedrukt... Als je deze cursus serieus aanpakt, ben je aan het eind ervan in staat om de opgedane kennis toe te passen op grotere en kleinere vraagstukken uit je eigen leef- en werkomgeving.


Cursusinformatie

Duur

De cursus 'Analytisch en creatief denken' duurt ongeveer 40 minuten. Wil je het maximale rendement uit je training halen, gebruik dan de downloads bij de cursus. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa 2 weken.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor leidinggevenden, managers en alle andere mensen die merken dat ze soms vastlopen in hun denkproces. Als je deze cursus wilt inzetten voor de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende beroepscompetenties (op MBO-niveau): Analyseren, Creëren en innoveren, Instructies en procedures opvolgen, Omgaan met verandering en aanpassen.

Lesmaterialen

De cursus 'Analytisch en creatief denken' bestaat uit:

  • VideoCollege (25 minuten)
  • E-Book
  • Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
  • Leerjournaal
  • Samenvatting
  • Regels voor creatief denken
  • Overzicht analytisch denken
  • Drie fasen in creatief denken
  • Aanbevolen aanpak

Toetsing

De cursus 'Analytisch en creatief denken' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat.


Contact

Postadres:

Dé Praktijkgroep
Postbus 12
7710 AA Nieuwleusen

Bezoekadres:

Dé Praktijkgroep
Burgemeester Mulderlaan 8
7711 XA Nieuwleusen

Telefoon: 0529-427087
Email: info@praktijkgroep.nl
KvK: 05057774